Duyurular

Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizin dikkatine

Son Güncelleme Tarihi : 12.04.2017 16:32:58

Enstitümüz Tezsiz Yüksek lisans programlarına kayıtlı ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Dönem Projesi dersi alan öğrencilerimizin dikkatine;

 

  1. Tezsiz yüksek lisans programı; “90” AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı zorunlu veya seçimlik en az 10 ders ve proje çalışmasından oluşur.

b. Öğrenci bir yarıyılda en çok “48” AKTS kredilik derse kayıt yapabilir. 

  1. Dönem projesi önerisi en geç, öğrencinin II.YY nın sonuna kadar danışmanı ile birlikte belirlenir ve EABDK tarafından onaylandıktan sonra Enstitüye sunulur.
  2. Dönem Projesi önerisi “Proje önerisi yazım kuralları”na göre hazırlanır.
  3. Öğrenci Dönem Projesi dersini en erken 2. Yarıyılda alabilir. İkinci yarıyıl ve üçüncü yarıyılda Dönem Projesi Dersi ile birlikte öğrenci daha önce almadığı/alıp başarısız olduğu derslerden en fazla 18 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilir.
  4. Öğrencinin Dönem Projesi ile birlikte aldığı derslerin başarı durumuna bakılmaksızın Dönem Projesi Savunma Sınavına alınır. Dönem projesinden başarılı olan ancak proje ile birlikte aldığı derslerden başarısız olan öğrenci derslerini başarı ile tamamlamadığı sürece mezuniyet hakkını elde edemez.
  5. Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılın akademik takviminde derslerin sonu için belirlenen tarihten en az 10 gün önce dönem projesinin 5 kopyasını 1’i Enstitü’ye, 4’ü jüri üyelerine verilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
  6. Anabilim Dalı Kurulu öğrencinin dönem projesi değerlendirmesini yapmak üzere danışmanının da içinde bulunduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görevli 3 asıl 1 yedek öğretim üyesinden oluşan bir “Dönem Projesi Değerlendirme Komisyonu” kurar. Komisyon EABD tarafından ilgili yarıyıl için Akademik Takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınav tarihleri aralığı içinde yer alan gün ve saatte toplanarak 30 dakikadan az olmamak koşulu ile öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır.
  7. Proje savunması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem Projesi Değerlendirme Komisyonu kararları komisyonun toplandığı tarihi izleyen en geç 3 iş günü içinde EABD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Öğrenci birinci yarıyıldan sonra ikinci yarıyılda aldığı Dönem projesinden başarısız olması durumunda öğrenci dönem projesi dersini 3. yarıyılda tekrar almak zorundadır. Üçüncü yarıyılda dönem projesinden başarısız olunması veya proje ile birlikte aldığı derslerden başarısız olması durumunda öğrencinin kaydı silinir.
  8. Dönem Projesi savunma sınavında başarılı olan öğrenci savunma sınavını takip eden 1 ay içinde, “Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım Klavuzu”na uygun olarak hazırlananan projesinden ciltlenmiş 5 nüsha ve elektronik ortamda PDF formatında hazırlanmış 1 adet CD’sini Enstitüye teslim eder.
  9. İlk 2 yarıyıl içinde mezuniyet hakkı elde eden öğrenci program ücretinin 3.taksidini ödedikten sonra mezuniyet durumu Enstitü Yönetim Kuruluna arzedilir.

 

 

Yukarı Çık