Sobbiad Yazım Kuralları

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Dergi Hakkında * Yazım Kuralları
Yayın Kurulu * Dergi Arşivi
Danışma Kurulu * İletişim

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.


SOBBİAD’a gönderilecek bilimsel çalışmalarla yazılar, daha önce başka yerlerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. SOBBİAD’a gönderilen çalışmalara ilişkin yayın kararı, yazar ve hakemlerin kimliği karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. SOBBİAD’a gündem yazıları (güncel konuları içeren yazılar), akademik çalışmalar, kitap özetleri gönderilebilir.

Yazım Kuralları
• Sayfa düzeni, kağıt boyutu genişlik 16,5 cm, yükseklik 24 cm olacak şekilde düzenlenmelidir (Bu düzenleme için; Sayfa Düzeni – Kenar Boşlukları – Özel Kenar Boşlukları – Kağıt)
• Yazılar A4 boyutlu sayfaya yazılacak, metin içi sayfa kenar boşlukları: Sol: 2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm ve metnin tamamı başlıklar dahil 1 satır aralığı olacaktır. Paragraflar arasında boşluk (enter) verilmeyecek, bunun yerine hem önce hem sonra 6nk aralık bırakılacaktır. Bu düzen, şekil, grafik, tablo ve benzeri için de geçerlidir. 
• Makale özeti 9 puntoda, en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
• Tüm başlıklar ve metin 11 puntoda ve tek satır aralığında yazılacaktır.
• Yazı tipi olarak Times New Roman tercih edilmelidir ve tüm metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm olarak ayarlanmalıdır. 
• Sayfa altında verilen dipnotlar ile tablo, grafik, şekil ve benzeri kaynaklar ise 9 punto olacaktır.
• Metin sayfa sınırı 25 sayfa olarak belirlenmiştir. Sayfa numarası ilk sayfadan başlayarak verilecektir.
• Kaynak gösterimi APA yöntemi olarak belirlenmiştir. 
• Yazıda yer alan konu başlıkları 1,2,3,… gibi rakamlarla, alt başlıklarda ise 1.1, 1.2, … gibi ondalık system kullanılmalıdır. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların ve grafiklerin üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır. 
• Özet, Abstract ve Giriş bölümlerinin her biri yeni sayfalarda başlayacak şekilde hazırlanmalıdır.
• Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmeyecek, numaralandırma işlemi girişten sonraki ilk başlıkla başlayarak verilecektir.
Giriş
1. Türkiye’de …
1.1. İthalat ve …
1.1.3. Bağımsız …
1.2.2.4. Gelir Fonksiyonu
Sonuç
• Tablo 1, Şekil 1 başlıkları koyu, geri kalanı ilk harfler büyük şekilde olmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve benzeri başlık önekleri:

Tablo 7: Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasında Yapılan Anlaşmalar
Grafik 23: Türkiye’nin Ülke Gruplarına Göre İthalatı
Şekil 1: Örnek Bir Taşınmaz Değer Haritası


• Tablo içi hücrelerde metinler 10 puntoda sol-üste hizalı olarak yazılmalıdır. 
• Resim ve şekillerin genişliği: 12 cm, yüksekliği: 18 cm’den fazla olmayacaktır.
• Makale içi referanslar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında, (yazar(lar) ın soyadı, kaynağın yayın yılı, sayfa numaraları) yazılmalı, açıklama notları sayfa altında 9 punto olarak belirtilmelidir.
• Karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnekler aşağıdaki gibi olabilir:

Tek yazarlı ise; (Bayrakdaroğlu, 2008: 59)
Çift yazarlı ise; (Marangoz ve Uzun, 2005: 17-19)
İkiden çok yazarlı ise; (Dişbudak vd., 2009: 48-59)
Aynı yazar(lar)ın birden çok çalışmasına gönderme yapılıyorsa; (Bayrakdaroğlu, 1980a: 15-20; 1980b: 18-40) şeklinde olmalıdır. 

Kaynakçada Gösterim:

Çok yazarlı makale kaynakça gösterim örneği; 
Belsky, E., Cab, A., Megbolugbe, I. (1998), “A Premier on Geographic Information Systems in Mortgage Finance”, Fannie Mae Fundation, Journal of Housing Research, Vol: 9, No: 1

Tek yazarlı makale kaynakça örneği: 
Johnson, M., P. (2001), “Decision Support for Family Reloation decision under the Section 8 Housing Assistance Program Using Geographic Information Systems and the Analytic Hierarchy Process”, Fannie Mae Foundation, Journal of Housing Research, Vol: 12, No: 2

Kitap kaynakça gösterim örneği:
Sulliva, Do. O., Unvin, D. J. (2003), Geographic Information Analysis, John Wiley and Jons, Inc, New Jersey

İnternet kaynakça gösterim örneği:
Yazar Soyadı, A., Eser Adı, http://www.tuik,gov.tr/, (Erişim Tarihi)

• Makalelerin jel kodları mutlaka yazılmalıdır. Jel kodlarına internet üzerinden ulaşabilirsiniz.
• İletşim kurulacak yazarın e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır.

Yukarı Çık